Dr. Nagy ZoltánbÜgyvédi Iroda

Dr. Nagy ZoltánbÜgyvédi Iroda

FORDULJON HOZZÁNK INGATLAN- JOGI TANÁCSADÁS, SZERZŐDÉSKÖTÉS ESETÉN IS ÉS DR. NAGY ZOLTÁN SEGÍT ÖNNEK!


#Ügyvéd #Ingatlan #ingatlanjog  1993-ban végzett az Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest Állam- és Jogtudományi kar, jogász szakán, 1995-ben jogász (ügyvéd) szakvizsgát tett, majd 2001-ben tovább mélyítette tudását az ELTE Jogi Továbbképző Intézet, ingatlanforgalmi szakjogász képzésével. Önálló ügyvédi irodáját 2003-ban alapította.

 

  Dr. Nagy Zoltán azon kivételes ügyvédek egyike, aki szabadidejét nem sajnálva aktívan vesz részt a különböző ingatlanjogi fórumokon, és töretlen alázattal áll a kérdezők rendelkezésére. www.ingatlanjog.hu  /  Facebook csoport

 

   Dr. Nagy Zoltán Ügyvédi Iroda az alábbi szakterületeken áll Ügyfelei rendelkezésére:
 
polgári jog
  - a gazdasági élet és a magánszféra szereplőinek viszonyában felmerülő szerződések (tervezetek) és egyéb okiratok véleményezése és szerkesztése,
  - peres és nemperes eljárásokban jogi képviselet,
  - választott bíróság előtti képviselet,
  gazdasági jog
  - a gazdasági élet szereplőinek állandó jogi képviselete,
  társasági jog
  - gazdasági társaságok alapítási és változásbejegyzési eljárása,
  - fióktelepek és külföldi vállalkozások közvetlen kereskedelmi képviseleteinek létrehozása,
  - tőkeemelés és leszállítás,
  - társaságok átalakulása,
  - társaságok megszüntetése,
  társadalmi szervezetek joga
  - alapítványok, egyesületek alapítása és képviselete
  ingatlanok joga
  - ingatlanbefektetések jogi kiszolgálása,
  - társasházak alapítása és képviselete,
  - új lakások értékesítésében történő közreműködés,
  - ingatlanokat érintő jogügyletek (adásvétel, bérlet, jelzálogjog bejegyzés) lebonyolítása,
 - telekalakítás,

 

   DR.NAGY ZOLTÁN ÜGYVÉDI IRODA

   1068 Budapest, Városligeti fasor 24.

   Tel: +36 1 352-72-90; E-mail: info@innosec.hu

   www.drnagy-ugyved.hu

   DR. NAGY ÉS TÁRSA ÜGYVÉDI IRODA